انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نوع خبر 
 
 برگزاری Workshop های آموزشی مشترک با بیش از 50 درصد تخفیف و گواهی معتبر
Workshop های آموزشی مشترک بین دفتر RTD دانشکده، کمیته پژوهشی و شرکت دانش بنیان آتریا برگزار می گردد.
چهارشنبه 14 آبان 1393  11:54